Historia i debat de la bandera de les illes balears

Historia: acontecimientos y temas especificos
978-84-18441-40-0
CATALAN
144
210cm
145cm
MENJAVENTS
15,00 €

«Vull fer avinent que el que teniu a les mans és un llibre d'història però fet amb un propòsit clar, llampant i explícit: atorgar dignitat identitària, històrica i científica als símbols de les Illes Balears i, entre aquests, per damunt tot a la bandera, qüestionant, de manera vehement però docu¡mentada, coratjuda ferm però respectuosa, les asseveracions que havien duit a terme investigadors de renom en obres de referència.»Dr. Antoni Mas Forners

autor de Llengua, terra, pàtria i nació.Com es va decidir quina havia de ser la bandera de la comu¡nitat? Per què la bandera mallorquina és histò¡ricament errònia? Què hi ha rere la tribarrada? Quins altres símbols històrics podrien servir com a bandera de les Illes Balears? Aquestes i altres qüestions s'aborden amb dete¡niment i rigorositat, sense renunciar a una prosa didàctica per a tots els públics, en una obra cridada a ser un referent sobre la qüestió.