El banquet

Filosofia
978-84-948120-6-4
CATALAN
170
215cm
140cm
ELS CLASSICS DE L'INDEX

En aquest diàleg, compost al voltant dels anys vuitanta del segle iv aC, Plató fa un capbussament en la reflexió filosòfica sobre Eros. El tema de l'amor es conjuga hàbilment amb la narració del contingut de discursos escoltats de terceres persones que c